HVEM


Whats App er en del av Temaforlaget AS. Temaforlaget formidler spennende saker fra forskningens verden. Whats App presenterer apper som har rot i norsk forskning: historiene – og forskningen – bak selve appen.

Hyggelig om du også «stikker innom» Temaforlaget på facebook.

Temaforlaget AS
Von Der Lippes gate 15a
0454 OSLO

Mobil: +47 90608779